​​

Плащане

​Клиенти, които желаят да извършат плащане към КНЕ СЕРТИС ЕООД, могат да го направят, използвайки сметките изписани по-долу:
 
Банка ДСК ЕАД
 
Сметка в EUR: BG45STSA93001527621822
SWIFT: STSABGSF / BIC: STSABGSF
 
Сметка в BGN: BG29STSA93001527621819
SWIFT: STSABGSF / BIC: STSABGSF
 
Моля, имайте пред вид, че е важно да упоменете името на фирмата, извършваща плащането, както и номера на фактурата, която отговаря на преведената сума.
Също така, моля уведомете ни за извършеното плащане, като изпратите копие от вносния документ по факс (+359 2 81949 70) или по e-mail (info@knecertis.bg).