​​

Плащане

​Клиенти, които желаят да извършат плащане към КНЕ СЕРТИС ЕООД, могат да го направят, използвайки сметките изписани по-долу:
 
Societe Generale Експресбанк
 
Сметка в EUR: BG83 TTBB 9400 152 762 1822
BIC Code: TTBBBG22
 
Сметка в BGN: BG67 TTBB 9400 152 762 1819
BIC Code: TTBBBG22
 
Моля, имайте пред вид, че е важно да упоменете името на фирмата, извършваща плащането, както и номера на фактурата, която отговаря на преведената сума.
Също така, моля уведомете ни за извършеното плащане, като изпратите копие от вносния документ по факс (+359 2 81949 70) или по e-mail (info@knecertis.bg)