​​

Нашата мисия

„Да сме активни в областта на селското стопанство, за да се покрият всички нужди и на фермерите и на потребителите, чрез предлагане на пълен набор от продукти и услуги“

Основната цел на Компанията е да допринесе за развитието, производството и маркетинга на селскостопански продукти с високадобавена стойност, посрещайки нуждите на потребителите за здраве и безопасност, чрез използването на най-модерните и щадящи околната среда методи.