​​

COMPO

2 продукти
NPK комплексен стабилизиран гранулиран тор с инхибитор на нитрификацията (DMPP)
Микро-гранулиран комплексен тор за приложение в началните фази, Easy Start 11-48-0 (+0,6Fe+0.1Mn+1.0Zn)