​​

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТОРЕНЕ

60 продукти
МЦПА 50%
СЛ – Разтворим концентрат
Метсулфурон-метил  6%
Дифлуфеникан 60%
ВГ - Вододиспергируеми гранули
2,4 Д 60%
Ф - Разтворим концентрат
Пирафлуфен-етил 2,65%
ЕК – Емулсионен концентрат
Глифозат 36%
СЛ – Разтворим концентрат
Никосулфурон 4%
СК – Суспензионен концентрат
Дикамба 12%
2,4 Д 36%
СЛ – разтворим концентрат
Дихлорпроп-Р 31%
МЦПА 16%
Мекопроп-P 13%
СЛ – разтворим концентрат
Клотианидин 50%
ВГ – Водoрaзтворими гранули
Форметанат 9%
СП – Прах разтворим във вода
Бацилус турингиензис вар. Курстаки (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) 64%
ВП – Намокрим прах
Циперметрин 10%
ЕК – Емулсионен концентрат
Клотианидин 0,7%
Г – Микрогранули
Бацилус турингиензис вар. Курстаки (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) 2,2%
СК - Суспензионен концентрат
Бацилус турингиензис подвид Израелензис (Bacillus Thuringiensis subsp. Israelensis) 11,61%
АС – Суспенсионен концентрат
Манкоцеб 70%
Бентиаваликарб 1,75%
ВГ - Вододиспергируеми гранули
Зоксамид 8.3%
Манкоцеб 66.7%
ВГ- Водоразтворими гранули
Меден хидроксид 53,8%
ВГ – Вододиспергируеми гранули
Триосновен меден сулфат 34,5%
ФЛ – Емулсионен концентрат
Манкоцеб 75%
ВГ - Вододиспергируеми гранули
Манкоцеб 80%
ВП - Намокрим прах
Евгенол 3,3%
Гераниол 6,6%
Тимол 6,6%
КС - Суспензия капсули
Манкоцеб 46,5%
Симоксанил 4%
ВГ - Вододиспергируеми гранули
Манкоцеб 46,5%
Симоксанил 4%
ВП - Намокрим прах
Флутоланил 46%
СК – Суспензионен концентрат
Фенпиразамин 50%
ВГ – Вододиспергируеми гранули
Тебуконазол 25%
ЕК - Емулсионен концентрат
Фенпироксимат 5%
СК - Суспензионен концентрат
ЕО тор за листно приложение и капково напоителни системи.
ЕО тор за листно приложение и капково напоителни системи.
ЕО тор за листно приложение и капково напоителни системи.
ЕО тор за листно приложение и капково напоителни системи.
ЕО тор за листно приложение и капково напоителни системи
ЕО тор за листно приложение и капково напоителни системи
ЕО тор за листно приложение и капково напоителни системи
NPK комплексен стабилизиран гранулиран тор с инхибитор на нитрификацията (DMPP)
Микро-гранулиран комплексен тор за приложение в началните фази, Easy Start 11-48-0 (+0,6Fe+0.1Mn+1.0Zn)
Clearfield слънчоглед
Clearfield слънчоглед
Clearfield слънчоглед
Clearfield слънчоглед
Конвенционален слънчоглед
Конвенционален слънчоглед
Конвенционален слънчоглед
Тип на зърното: конски зъб
Тип на зърното: конски зъб
Тип на зърното: конски зъб
Тип на зърното: конски зъб
Тип на зърното: конски зъб
Тип на зърното: конски зъб
Маслодайна рапица
Маслодайна рапица
Маслодайна рапица
Маслодайна рапица
Пиретрини 4%
EK– Емулсионен концентрат
Мезотрион 10%
СК – суспензионен концентрат
Глифозат 36%
СЛ – Разтворим концентрат
Фосмет 50%
ВГ – водоразтворими гранули
Квизалофоп-р-етил 5%
ЕК – Емулсионен концентрат