​​

Фунгициди

18 продукти
Металаксил-М 5%
Фолпет 40%
Манкоцеб 70%
Бентиаваликарб 1,75%
ВГ - Вододиспергируеми гранули
Тебуконазол 6%
ФС - Концентрирана суспензия за третиране; Обеззаразител
Крезоксим-метил 25%
Пенконазол 8,75%
ВГ - Вододиспергируеми гранули
Тетраконазол 10%
ЕК - Емулсионен концентрат
Зоксамид 8.3%
Манкоцеб 66.7%
ВГ- Водоразтворими гранули
Меден хидроксид 53,8%
ВГ – Вододиспергируеми гранули
Триосновен меден сулфат 34,5%
ФЛ – Емулсионен концентрат
Евгенол 3,3%
Гераниол 6,6%
Тимол 6,6%
КС - Суспензия капсули
Тебуконазол 25%
ЕВ - Емулсия в масло
Манкоцеб 46,5%
Симоксанил 4%
ВГ - Вододиспергируеми гранули
Манкоцеб 46,5%
Симоксанил 4%
ВП - Намокрим прах
Флутоланил 46%
СК – Суспензионен концентрат
Фенпиразамин 50%
ВГ – Вододиспергируеми гранули
Имазалил 2%
АЕ - Аерозол разпръскващ
Азоксистробин 25%
СК - Суспензионен концентрат
Фолпет 50%
СК - суспензионен концентрат
Пенконазол 10%
ЕК - Емулсионен концентрат